Naziv natječaja

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Opis projekta

Projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Antun Mihanović” koja se nalazi na adresi Antuna Mihanovića 35 prijavljen je 26. siječnja 2018. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je pripremila projekt.

Ukupna vrijednost projekta: 10.126.255,84

Ciljevi projekta

Projektom energetske obnove osnovne škole, značajno će se unaprijediti kvaliteta samog prostora za boravak školaraca; smanjit će se ukupna potrošnja energije na području grada, u značajnoj mjeri smanjit će se emisija stakleničkih plinova, a time i onečišćenje zraka na području grada.

Razdoblje provedbe projekta

2018. godina

Arhiva vijesti