Naziv natječaja

Zaželi – Program zapošljavanja žena

Opis projekta

Provedbom projekta „Zaposlena“ – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda zapošljavaju se 62 žene za pružanje pomoći u kući za 285 starijih i nemoćnih osoba s urbanog područja Slavonskog Broda.

Projektni tim obuhvaća Grad Slavonski Brod kao nositelja projekta, a Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod, Dom zdravlja Slavonski Brod i Kreativnu udrugu Obraduj sebe i druge kao projektne partnere.

Projekt „Zaposlena“ provodi se u okviru instrumenta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05. u kojemu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Hrvatski zavod za zapošljavanje u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Ovaj instrument provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 9.947.797,60 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 9.947.797,60 kn

Ciljevi projekta

Ublažiti rizik od siromaštva kao rezultata nezaposlenosti za 62 nezaposlene žene kojima prijeti socijalna isključenost i pad razine kvalitete života kroz njihovo osposobljavanje i angažman u pružanju podrške u svakodnevnom životu za 285 starijih osoba na urbanom području Slavonskog Broda

Razdoblje provedbe projekta

21.7.2018. do 20.1.2021.

Rezultati projekta

62 žene s najviše srednjom školskom spremom koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom te žene žrtve nasilja u obitelji zaposleno na pružanju podrške u svakodnevnom životu za 285 starije osobe s urbanog područja grada Slavonskog Broda (HZZ pruža podršku pri objavi oglasa za radna mjesta i selekciji kandidatkinja dok pri odabiru krajnjih korisnika podršku pruža Centar za socijalnu skrb) te osposobljeno za vještine i zanimanja potrebna na tržištu rada.