Opis projekta

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu i kroz angažman 25 pomoćnika u nastavi osiguravaju se uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za učenike s značajnim teškoćama u razvoju za vrijeme njihovog obrazovanja u 8 osnovnih škola u Sl. Brodu.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga, u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine.

(RaSB kao projektni partner u pripremi i provedbi)

Ciljevi projekta

Faza I- Razdoblje provedbe 21.8.2015. – 20.8.2016., ukupna vrijednost projekta 1.199.021,67 kn

Faza II- Vrijednost projekta 1.938.562,70 kn, provedba 19.8.2016. do 18.8.2017.

Faza III- Ukupna vrijednost projekta 9.241.567,20 kn.

Razdoblje provedbe projekta

27.7.2017. do 26.7.2021.

Rezultati projekta