Novosti

Novosti

Helping-faza II i Lunch Box

Nakon završetka prošlogodišnjeg veoma uspješno provedenog projekta “Helping”, pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu, Razvojna agencija je u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom krenula u izradu novog projekta koji će omogućiti pružanje ovakvog oblika pomoći u nastavi još većem broju djece s posebnim potrebama.

Tako je nastao projekt „Helping- faza II“ ukupne vrijednosti 1.938.562,70 kuna, za koji je odobreno 1.783.477,68 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a koji će omogućiti angažman ukupno 39 pomoćnika i jednog stručnog komunikacijskog posrednika za ukupno 44 učenika gradska osnovnoškolca s poteškoćama u razvoju.
Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partneri u projektu su gradske osnovne škole „Antun Mihanović“, „Bogoslav Šulek“, „Dragutin Tadijanović“, „Đuro Pilar“, „Hugo Badalić“, „Ivana Brlić Mažuranić“, „Milan Amruš“, „Vladimir Nazor“ te Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Provođenjem ovog projekta omogućit će se potpuna integracija još većeg broja učenika gradskih osnovnih škola kojima je pomoć najpotrebnija te stvaranje uvjeta za njihovo postizanje boljih postignuća.

Uz projekt “Helping – faza 2” u provedbu početkom školske godine kreće i novi projekt pod nazivom “Lunch box”. Riječ je o projektu kojim je osigurana prehrana za učenike u riziku od siromaštva u gradskim osnovnim školama.  Na ovaj način će se bespovratnim sredstvima iz Strukturnih fondova EU i državnog proračuna tijekom školske godine 2016./2017. financirati troškovi prehrane za oko 500 djece slabijeg imovinskog statusa, djece samohranih roditelja, djece iz obitelji s troje ili više učenika te djece nezaposlenih roditelja koja su polaznici gradskih osnovnih škola. Ukupna vrijednost projekta 772.194,30 kuna.

Skip to content