Novosti

Novosti

Projektne ideje u području razvoja ljudskih potencijala

Pozivamo Vas na predlaganje projektnih ideja u području razvoja ljudskih potencijala.
Cilj ovog poziva je prikupiti projektne ideje u području razvoja ljudskih resursa koje se odnose na poboljšanje uvjeta na tržištu rada. Bilo koja institucija, tijelo, privatna tvrtka ili nevladina organizacija unutar županije može predložiti vlastitu ideju. Ne traži se podnošenje gotovih projektnih prijedloga – unutar ovog poziva podnose se samo ideje.

Svrha poziva je procijeniti apsorpcijski kapacitet županije na području Strategije razvoja ljudskih resursa. Bitno je da projektni prijedlozi nisu podneseni u Strategiju gospodarskog razvoja Grada Slavonskog Broda i Županijsku razvojnu strategiju.

Projektne ideje prikupljene putem ovog poziva procijenit će stručnjaci za tehničku pomoć u okviru projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3” i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kako bi pripremili Listu prioritetnih projektnih ideja. Na temelju ove liste odlučit će se koje projekte poduprijeti i pripremiti za apliciranje prema fondovima dostupnima u okviru IPA IV komponente, budućeg Europskog socijalnog fonda i drugih izvora financiranja.

Procjena projektnih ideja je proces koji se sastoji od sljedeća tri koraka:

1.      Prikupljanje projektnih ideja (do 22. travnja 2011. godine)
2.      Predavanje proširene/poboljšane verzije obrazaca za projektne ideje (do 7. svibnja 2011. godine)
3.      Procjena projektnih ideja i priprema Liste prioritetnih projekata (do 20. svibnja 2011. godine)

Cilj ovog procesa je pomoći potencijalnim predlagateljima projekata u razvijanju projekata koji će se moći prijaviti na nadolazeće javne pozive za podnošenje prijedloga projekata (IPA IV komponenta, Europski socijalni fond i ostali dostupni izvori financiranja npr. Programi cjeloživotnog učenja). Na temelju projektnih ideja prikupljenih i procijenjenih putem ovog poziva, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje će kreirati Listu projekata za gore spomenute fondove te za implementaciju Strategije razvoja ljudskih potencijala na razini županije.

Projektne ideje dostavite u elektroničkom obliku na mail: info@ra-sb.hr

Projektne ideje se predaju na engleskom jeziku u priloženom obrascu za projektne ideje, pri čemu je nužno poštovati ograničenje u dužini ispunjenog obrasca od maks. 2 stranice.

 

Skip to content