Novosti

Natječaji

Promicanje integracije Roma kroz obrazovanje

Objavljen natječaj ”Promicanje integracije Roma kroz obrazovanje” u okviru Programa za cjeloživotno učenje (LLP)

Ciljevi poziva za podnošenje projektnih prijedloga su:

* potpora projektima transnacionalne suradnje u razvoju i provedbi cjelovitog i sveobuhvatnog obrazovanja i drugih mjere za povećanje razine sudjelovanja i postignuća romskih učenika u općem i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
* potpora aktivnostima umrežavanja za podizanje svijesti o uspješnim iskustvima, udružene odgojne mjere i druge mjere za socijalnu integraciju romske djece i učenika.

Korisnici mogu biti nevladine udruge koje se bave integracijom Roma,  javna tijela i organizacije, ministarstava nadležna za obrazovanje i osposobljavanje, škole i druge obrazovne ustanove.

Prihvatljive aktivnosti:

* osposobljavanje nastavnika i posrednika u zajednici,
* izgradnja kapaciteta,
* projekti suradnje (npr. međusobno učenje, širenje najboljih pedagoških praksi, korektivna praksa).
* podizanje svijesti i aktivnosti diseminacije
* umrežavanje.

Maksimalna potpora za pojedinačni projekt iznosi  150.000,00 eura.

Maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Aktivnosti moraju početi između 1. siječnja 2012. i 31. ožujka 2012. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 16. rujna 2011. godine.

Ovaj natječaj za podnošenje projekata se provodi centralizirano, što znači da se prijave podnose izravno Izvršnoj agenciji Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) na čijim stranicama možete pronaći sve potrebne dokumente i informacije o natječaju.

strategija.hr

 

Skip to content