Novosti

Novosti

Sastanak na temu predstavljanja strategije EU za Dunavsku regiju

Dunavska strategija je program za makroregiju u kojem sudjeluje osam članica EU-a (Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Bugarska i Rumunjska) te šest nečlanica Unije i Podunavlja koje čine Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija.

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva 14. lipnja 2011. u 13.00 sati održan je prvi sastanak dionika u gospodarskom sustavu Republike Hrvatske na temu predstavljanja Strategije Europske unije za dunavsku regiju. Sastanak je organiziran od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprave za malo gospodarstvo koja je zajedno sa Ministarstvom gospodarstva Baden-Württemberga dobilo su-koordinaciju prioritetnog područja 8 “Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera”.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstava, veleposlanstva Savezne Republike Njemačke, Ministarstva gospodarstva  Baden-Württemberga, kao i ključni dionici u gospodarskom sustavu Republike Hrvatske kao što su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Institut za međunarodne odnose, državne agencije, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Regionalne razvojne agencije i poduzetnički centri Republike Hrvatske.

Zaključci sastanka s ključnim dionicima u gospodarstvu Republike Hrvatske su:

1. identificirani su ključni dionici u Republici Hrvatskoj za provedbu Dunavske strategije
2. stečen je cjelovit uvid u sadržaj Akcijskog plana za provedbu  Dunavske strategije
3. osigurani su uvjeti umrežavanja i mogućih partnerstava
4. potencijalni promotori projekata upoznati su s ciljevima Dunavske strategije
5. MINGORP kao su-koordinator prioritetnog područja 8 “Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera” otvorit će zaseban link na postojećoj WEB stranici Ministarstva sa ključnim provedbenim dokumentima

Dunavska strategija je program za makroregiju u kojem sudjeluje osam članica EU-a (Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Bugarska i Rumunjska) te šest nečlanica Unije i Podunavlja koje čine Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija.

Navedenih 14 zemalja imaju više od 200 milijuna stanovnika i uključuju se u projekt stvaranja druge makroregije u Europi. Aktivnosti su utvrđene akcijskim planom Europske strategije za razvoj dunavske regije – dokumenta koji je još u postupku usvajanja, a čije se usvajanje očekuje krajem lipnja o.g. od strane Europskog Vijeća.

Ravnateljica Uprave za malo gospodarstvo, gospođa Brankica Novosel je uvodno pozdravila prisutne i predstavila prioritetno područje 8 “Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera” dunavske strategije, u kojem je pozicioniran i Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL) u koji je već sada uključeno 8 zemalja jugoistočne Europe a s vizijom mogućnosti uključivanja i podunavskih zemalja.

Također je predstavila EU programe i projekte za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprava za malo gospodarstvo.

Nakon toga su uslijedile prezentacije iz kojih su prisutni dobili uvid u mogućnosti predlaganja postojećih ili novih projekata usmjerenih i na proširenje prema zemljama u Podunavlju u sklopu Strategije Europske unije za dunavsku regiju.

Skip to content