Novosti

Natječaji

Strategija Europa 2020

Europa 2020. desetogodišnja je strategija rasta Europske unije. Cilj joj je ne samo prevladati krizu koja i dalje utječe na većinu naših gospodarstava, već i popraviti nedostatke trenutačnog modela rasta i stvoriti uvjete za drugačiju vrstu rasta, koji će biti pametniji, održiviji i uključiviji.

Konkretno, utvrđeno je pet glavnih ciljeva. koje EU mora ostvariti do kraja desetljeća. Oni uključuju zapošljavanje, obrazovanje, istraživanje i inovacije, socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva i klimatske promjene/energiju.

Pet ciljeva za EU u 2020.

1. Zapošljavanje
* zaposleno je 75 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine

2. Istraživanje i razvoj
* 3 % BDP-a EU-a ulaže se u istraživanje i razvoj

3. Klimatske promjene i energetska održivost
* emisije stakleničkih plinova smanjene su za 20 % (ili čak 30 %, uz odgovarajuće uvjete) u odnosu na 1990.
* 20 % energije crpi se iz obnovljivih izvora
* energetska učinkovitost povećana je za 20 %

4. Obrazovanje
* stopa ranog napuštanja školovanja manja je od 10 %
* barem 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine završilo je visokoškolsko obrazovanje

5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
* barem 20 milijuna ljudi manje živi u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti

Strategija uključuje i sedam „najvažnijih inicijativa” koje služe kao okvir putem kojeg EU i nacionalna tijela vlasti podržavaju uzajamne napore u područjima koja podupiru prioritete strategije Europa 2020., kao što su inovacije, digitalna ekonomija, zapošljavanje,mladi, industrijska politika, siromaštvo i učinkovito iskorištavanje resursa.

Komisija je četiri godine nakon pokretanja strategije Europa 2020.objavila komunikaciju namijenjenu provjeri njezina napretka. Time će se postaviti temelji za detaljno preispitivanje strategije Europa 2020.

11. tematskih ciljeva Strategije

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava

Strategija Europe 2020

Provjera napretka strategije Europa 2020

najvažnije inicijative strategije Europa 2020.

Skip to content