Novosti

Natječaji

Turistički projekti za strukturne fondove

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata temeljem Programa dodijele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU „TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE“.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje projekata jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije za projekte razvoja i unapređenja ukupne ponude turističkih destinacija, a koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU.

Prijavitelji po ovom javnom pozivu mogu biti isključivo subjekti javnog sektora i to: općine, gradovi i županije. U suradnji s prijaviteljima u projekt je poželjno uključiti i partnere iz javnog, privatnog, civilnog i znanstvenog sektora, ovisno o naravi projekta.

Sredstva će se odobravati prihvatljivim javnim turističkim projektima za jačanje konkurentnosti ponude destinacije isključivo za izradu projektne dokumentacije koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, kao što je:

* studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta
* tehnička projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt)
* aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu
* aktivnosti vezane za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (po potrebi i važećim propisima)
* elaborati, analize (situacijske, ekonomske, tržišne), dozvole i sl.
* i druga potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

Javni poziv otvoren je do 17. listopada 2013. godine.

Skip to content