Novosti

Novosti

Zašto bi Hrvatska pristupila Europskoj uniji?

Zašto bi Hrvatska pristupila Europskoj uniji? Koje su pogodnosti tog pridruživanja?

Europska unija regionalna je organizacija europskih država koja svojim članicama omogućuje ostvarenje zajedničkih ciljeva – uravnotežen gospodarski i društveni razvoj, visok stupanj zaposlenosti i zaštitu temeljnih prava i interesa njezinih građana.

Zato članstvo u Europskoj uniji ne može biti cilj sam po sebi, već izraz opredjeljenja jedne zemlje za europske vrijednosti. Članstvo u Europskoj uniji Hrvatskoj je i poticaj da poduzme ključne reforme za dobrobit svojih građana – primjerice u području borbe protiv korupcije, uvođenja vladavine prava, jačanja pravosudnog sustava, povećanja učinkovitosti javne uprave, poboljšanja higijenskog i sanitarnog sustava i td.

Primjerice, u području zaštite potrošača, hrvatskim će potrošačima kada zemlja postane članicom Europske unije, biti zajamčena ista prava kao i potrošačima u Europskoj uniji – moći će jednostavno vratiti ošećenu robu, komunalne troškove domaćinstva će plaćati prema stvarnoj potrošnji, itd. Ta i druga prava bit će opća i dostupna svim hrvatskim građanima.

Nadalje, povećat će se mogućnosti studiranja ili rada u drugim državama EU-a, a slobodno kretanje kapitala, rada i ljudi donijet će koristi i hrvatskim građanima.

www.delhrv.ec.europa.eu

Skip to content