Novosti

Novosti

Energetska zajednica – Pet godina regionalne suradnje

Energetska zajednica proslavit će svoju petu godišnjicu 24. listopada. Osnovana je da bi povećala društveno-ekonomsku stabilnost i sigurnost opskrbe i predstavlja dobar primjer regionalne suradnje u kojoj EU i zemlje Jugoistočne Europe mogu proširiti svoje energetske izvore. Stvorila je funkcionalni institucionalni okvir i veću pravnu sigurnost za ulagače. Sljedeći koraci su jačanje tržišnih reformi i poticanje investicija u energetski sektor. Krajnji cilj je potpuna integracija regionalnog tržišta u europsko unutarnje energetsko tržište.

Povjerenik EU-a za energiju Günther Oettinger izjavio je: “Energetska zajednica pokazala se prikladnim okvirom za poticanje poduzetništva i pogodovanje održivom rastu. Sada je došlo vrijeme za punu primjenu regulatornog i zakonskog okvira koje je uvela Zajednica. Kad bude u potpunosti primijenjen, osigurat će da građani i poduzeća uživaju pogodnosti poštenog nadmetanja na energetskim tržištima i da budu zaštićeni od neočekivanih nestašica energije”.

Postignuća

Ugovorne strane uspješno su sastavile stabilni regulatorni okvir i uskladile svoja pravila sa standardima Europske unije. Ugovorne strane Energetske zajednice usvojile su ključno zakonodavstvo EU o otvaranju svojih tržišta struje i plina konkurenciji, koje se temelji na Drugom energetskom paketu i uključuje zajednička pravila o pristupanju tržištu, funkcioniranju sustava, pristupu trećih strana energetskoj infrastrukturi i zaštiti potrošača (npr. i oni su usvojili pravila EU o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti zgrada i etiketiranju kućanskih aparata). Energetska zajednica je nedavno usvojila i pravila o tržištu struje i plina Trećeg energetskog paketa. Ugovorne strane obvezale su se uvesti ih do 2015. godine.

Put prema naprijed

U godinama koje dolaze, Energetska zajednica uglavnom će se baviti problemima vezanim za ulaganje. Potrebno je zamijeniti ili sanirati veći broj elektrana, a električne mreže i plinske interkonektore potrebno je modernizirati. Potrebna su jaka regulatorna tijela na području energetike, s dovoljno ovlasti, resursa i neovisnosti da osiguraju nediskriminaciju, djelotvorno nadmetanje i učinkovito funkcioniranje energetskog tržišta. Tako će se stvoriti tržišno okružje koje će pomoći u privlačenju potrebnih ulaganja.

U svojoj ulozi koordinatora aktivnosti Energetske zajednice, Komisija će promicati ulaganja u regiju te će ponuditi specifične savjete o strukturnoj reformi. Ugovorne strane će sastaviti regionalnu strategiju koja će proučavati potrebe i potencijal regije i koja će sadržavati plan ulaganja.

Opći podaci

Ugovor o Energetskoj zajednici potpisan je između Europske unije s jedne strane i sljedećih devet Ugovornih strana s druge: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Ukrajine i Kosova, u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a broj 1244. Armenija, Gruzija, Norveška i Turska još uvijek imaju status promatrača. Ugovor je stupio na snagu 2006. godine.

Energetska zajednica osnovana je za razdoblje od 10 godina (do 2016.), a može se produljiti jednoglasnom odlukom njezinog Ministarskog vijeća. Tajništvo joj se nalazi u Beču. Ono pruža administrativnu potporu te pravnu i tehničku pomoć Ugovornim stranama. Proračun Energetske zajednice za 2011. godinu iznosi više od 3 milijuna eura. EU financira 98% tog iznosa.

Energetska zajednica ima regionalno tržište sa 73 milijuna građana.

Srednjoročni cilj Energetske zajednice je stvaranje integriranog energetskog tržišta u cijeloj regiji koje bi omogućavalo prekograničnu trgovinu, jamčilo opskrbu energijom i imalo u vidu klimatske i društvene aspekte.

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/community/community_en.htm

http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME

delhrv.ec.europa.eu

Skip to content