Novosti

Novosti

Fiscalis 2013

Program Europske unije pod nazivom Fiscalis odnosi se na područje izravnih i neizravnih poreza, a uspostavljen je radi boljeg  funkcioniranja poreznog sustava na unutarnjem tržištu Unije te za poticanje suradnje među poreznim upravama država članica.

Osnovni cilj Programa jest poboljšati rad poreznih sustava na unutarnjem tržištu putem jačanja suradnje između zemalja sudionica, njihovih upravnih aparata i činovnika. Njime se pokrivaju porez na dodanu vrijednost, trošarine i porez na police osiguranja. Jedna od svrha Programa jest i sprječavanje utaje poreza, a to se želi postići jačom suradnjom državnih tijela članica, obrazovanjem državnih službenika, koji bi trebali biti upoznati s različitim oblicima poreznih prijevara te azvojem prevencije i istražiteljskih metoda temeljenih na analizi rizika. Europska komisija predlaže proširenje Programa proširi i na izravno oporezivanje kako bi se smanjile mogućnosti poreznih prijevara i izbjegavanja poreza.

Proračunska sredstva: 44 milijuna eura, 8,8 milijuna eura na godinu.

Korisnici: Države članice EU, kandidatkinje te zemlje zapadnog Balkana.

Nadležno tijelo državne uprave za ovaj Program je Ministarstvo financija.

Skip to content