Novosti

Novosti

FP7

FP7 je Okvirni program za istraživanje, tehnologiju i predstavljanje koji se više bavi istraživačkim temama nego instrumentima.

Predstavlja osnovni stup za uspostavu Europskog istraživačkog prostora, Traje od 2007. do 2013. godine. Inkorporira sve istraživačke inicijative koje imaju za cilj konkurentnost i zapošljavanje, sukladan sa  Obrazovnim i trening programom

Ciljevi su mu postizanje najkonkurentnije ekonomije utemeljene na znanju u svijetu te istovremeno odražavanje tzv. Europskog modela. Europa mora povećati svoja istraživanja za 3% BDP-a EU i bolje iskoristiti svoje kapacitete u ovom području tako da znanstvene rezultate pretvori u nove proizvode, procese i usluge.

Projekti kroz FP7 programe su projekti koji u većini imaju ishode tehnologijskoga razvoja, inovacija ili drugih originalnih primjenjivih rezultata. Mnogi od njih su patentabilni ili s drugim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva visoke vrijednosti, što daje dodatnu vrijednost za gospodarstvo i cijelo društvo, a posebnu dobit svim institucijama i pojedincima (pa i državama) koji su stvarali takve vrijednosti.

Program se sastoji od 4 potprograma:

1. Suradnja: ovim se programom podupire široki spektar istraživačkih aktivnosti koje će se provoditi u okviru transnacionalne suradnje u sljedećim područjima: zdravstvo, prehrambene namirnice, poljoprivreda i biotehnologija, informacijske i komunikacijske tehnologije, nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije, energija, okoliš (uključujući klimatske promjene), prijevoz (uključujući zrakoplovstvo), socioekonomske i humanističke znanosti, sigurnost i svemir.

2. Ideje: podupiranje ”ispitivački ” potaknutih istraživanja koja će u svim područjima provoditi individualni timovi na europskoj razini. Projekti će se financirati na temelju prijedloga koje će podnijeti istraživači prema vlastitom izboru, a procijenit će se prema kriteriju izvrsnosti.

3. Ljudi: kvantitativno i kvalitativno jačanje ljudskog potencijala u istraživanju i tehnologiji u Europi kroz Marie Curie aktivnosti, počevši od osnovnog istraživačkog obrazovanja, preko učenja tijekom cijelog života i razvoja karijere, pa sve do partnerstva između industrije i sveučilišta.

4. Kapaciteti: njihovim razvojem će se omogućiti da europska znanstvena zajednica na raspolaganju ima najbolje moguće kapacitete. Aktivnosti će se podupirati u svrhu jačanja istraživačkog i inovacijskog kapaciteta diljem Europe: regionalne istraživačke grupe (regije znanja), razvoj potpunog istraživačkog potencijala u zbližavanju Zajednice i najudaljenijih regija; istraživanja u korist SME; znanost u društvu; horizontalne aktivnosti međunarodne suradnje; nenuklearne aktivnosti zajedničkog istraživanja u iznosu od 1, 83 milijarde ?.

Nadležno tijelo državne uprave za ovaj Program je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Skip to content