Novosti

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ Brodsko-posavske županije – drugi krug

Brodsko-posavska županija objavljuje Javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Brodsko-posavske županije u sufinanciranju projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU-DRUGI KRUG.

Predmet sufinanciranja

Ugradnja sljedećih sustava OIE:

* solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu  potrošne tople vode i potpor u grijanju

* sustav za korištenje biomase-sustav s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje.

Priroda i opseg sufinanciranja

Ugradnja 100 sustava OIE u kućanstva Brodsko-posavske županije tijekom 2013. godine i to ugradnja sustava sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanju u 70 kućanstva, sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje, u 30 kućanstava.

Korisnici sufinanciranja

Fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije i koje ulažu vlastita sredstva i to u iznosu od najmanje 50% opravdanih troškova ulaganja u projekte za koje se raspisuje Natječaj.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti i fizičke osobe suvlasnici višestambenih
zgrada koji se na Natječaj prijavljuju putem upravitelja zgrade ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 50% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn (sa PDV-om) po kućanstvu.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave Natječaja (29.05.2013.)

Skip to content