Novosti

Natječaji

Zaklada “Kultura nova” – Program podrške 2013

U okviru Programa podrške 2013 objavljeni su javni pozivi na predlaganje projekata i programa te javni pozivi na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom. Bespovratna sredstva će biti dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata/programa u 2014. godini. Indikativni proračun Programa podrške 2013 iznosi 5.130.000 kn.

Program podrške 2013 obuhvaća četiri sljedeća programska područja:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programsko područje 4: Pilot program — Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Programsko područje 4 ostvaruje se kao pilot program putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2013. godine.

Skip to content