Novosti

Natječaji

Javni poziv za novčanu potporu u pripremi znanstvenih skupova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za novčanu potporu u pripremi znanstvenih skupova u 2012. godini.

Sukladno ovome pozivu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova koji se održavaju, ili su održani, u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljeg razvoja znanosti ili struke.

Potpora se dodjeljuje u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće:

* pripremnih troškova organizacije skupa (izrada web stranice skupa, tiskanje poziva  i programa)
* zakupnine dvorane (do pet dana)
* tiskanje knjige sažetaka
* tehničke i organizacijske potpore
* troškova pozvanih izlaganja.

Propisani rok za prijavu je do 7. svibnja 2012.

 

Skip to content