Novosti

Novosti

Kontakt seminari u okviru projekata Leonardo da Vinci

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava o mogućnosti sudjelovanja u međunarodnoj aktivnosti Kontakt seminar kako bi se ostvarila međunarodna suradnja s drugim ustanovama u Europi.

Kontakt seminari okupljaju predstavnike ustanova koje žele započeti suradnju s drugim ustanovama iz Europe. Za odlazak na kontakt seminar Agencija dodjeljuje financijsku potporu u prosječnom iznosu od 800,00 EUR namijenjenih za pokrivanje troškova puta, hrane, smještaja i sudjelovanja na kontakt seminaru.

U nastavku su navedeni kontakt seminari na koje se možete prijaviti.  Detaljniji popis s informacijama i planom programa nalazi se na i redovno se nadopunjuje novim kontakt seminarima.

Više informacija možete pronaći na  stranicama Agencije za mobilnost i programe EU ili se obratiti na leonardo@mobilnost.hr  ili niže navedeni broj telefona svakim radnim danom od 13 – 16h.

a) Naziv kontakt seminar Developing Competences for Professionals in VET

Tema: razvijanje vještina i kompetencija stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Ciljna skupina: institucije koje žele razviti Leonardo da Vinci projekte (prijenos inovacija, partnerstva, mobilnost) usmjerene na temu razvijanja znanja i vještina stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Kada i gdje: 17. – 20. studenog, Prag (Češka)

Rok prijave Agenciji za mobilnost i programe EU: 17. rujna 2010.

b) Naziv kontakt seminar Improving the Quality of Vocational Learning Activities

Tema: unapređenje kvalitete strukovnih obrazovnih aktivnosti

Ciljna skupina: institucije i organizacije zainteresirane za Leonardo da Vinci projekte partnerstva, mobilnosti i prijenosa inovacija

Kada i gdje: 25. – 27. listopada, Antalya (Turska)

Rok prijave Agenciji za mobilnost i programe EU: 17. rujna 2010.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22, HR-10 000 Zagreb, tel  +385 (0)1 500 5967, fax +385 (0)1 500 5699

Skip to content