Novosti

Hrvatska u programu EU-a Marco Polo

Hrvatska je u srijedu 1. listopada potpisala s Europskom komisijom Memorandum o razumijevanju o uključenju Hrvatske kao korisnice programa Marco Polo, koji je namijenjen za poticanje teretnog prometa morem, unu...

Seminar – Osnove marketinga u praksi

U organizaciji tvrtke Novalius d.o.o. iz Čabra i Županijske komore Slavonski Brod, 15.10. će se u prostorijama Županijske komore Slavonski Brod održati seminar “Osnove marketinga u praksi”. Seminar ...

Seminar ‘E-promocija kulturnog turizma’

Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice, Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i Turistička zajednica grada Slavonskog Broda, 15. listopada 2008. godine, s početkom u 11,00 sati u Slavon...

InfoDan 2008 za lokalnu samoupravu i partnere

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u suradnji s Udrugom poslovnih savjetnika organizira treći po redu INFO DAN za lokalnu samoupravu i partnere koji će se održati 22. listopada 2008. godine u Hotelu Westin s ...

Sastanak sa stanarima P.I.Brodin

U petak, 26.09.2008. u 10,00 sati, u prostorijama Poduzetničkog Inkubatora Brodin održat će sastanak  predstavnika Razvojne agencije grada Slavonskog Broda i Gradske Uprave sa stanarima Inkubatora. Tema sastank...

Hrvatskoj prijeti nova blokada EU fondova

Još jedan skandal s pretpristupnim fondovima – dva mjeseca prije isteka krajnjeg roka za ugovaranje projekata iz programa Phare 2006 značajan dio dokumentacije nije pripremljen, tri natječaja još nisu nit...

Seminar – Mala škola EU

U sklopu edukacije zaposlenika Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda od 08.-11.09.2008. održan je seminar Mala škola EU. Seminar čine četiri radionice kroz koje su se djelatnici upoznali sa cijelim procesom ...

Obrazac prijave – KATARINSKI SAJAM

Popunjeni obrazac prijave dostavite do 10. studenoga 2008. godine poštom, faxom ili mailom Adresa: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod Kontakt Robert Popović, dipl.ing ...

Kada će Hrvatska pristupiti Europskoj uniji?

Hrvatska je ušla u završnu fazu svojih pregovora s EU-om. Ako Hrvatska ispuni sve uvjete, moguće je da pregovori budu okončani u prvoj polovici 2011. godine. Taj vremenski okvir uvelike ovisi o samoj Hrvatskoj ...

Usvojena Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Na svojoj 23. sjednici Gradsko vijeća Grada Slavonskog Broda jednoglasno je usvojilo Strategiju gospodarskog razvoja Slavonskog Broda 2012.-2020. godine. Strategija gospodarskog razvoja je nastala na temelju a...

Skip to content