Novosti

Kada će Hrvatska pristupiti Europskoj uniji?

Hrvatska je ušla u završnu fazu svojih pregovora s EU-om. Ako Hrvatska ispuni sve uvjete, moguće je da pregovori budu okončani u prvoj polovici 2011. godine. Taj vremenski okvir uvelike ovisi o samoj Hrvatskoj ...

Usvojena Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Na svojoj 23. sjednici Gradsko vijeća Grada Slavonskog Broda jednoglasno je usvojilo Strategiju gospodarskog razvoja Slavonskog Broda 2012.-2020. godine. Strategija gospodarskog razvoja je nastala na temelju a...

Usvojena Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Na svojoj 23. sjednici Gradsko vijeća Grada Slavonskog Broda jednoglasno je usvojilo Strategiju gospodarskog razvoja Slavonskog Broda 2012.-2020. godine. Strategija gospodarskog razvoja je nastala na temelju a...

Kontakt informacije

info@ra-sb.hr Dejan Vuksanović, dipl.oec direktor tel:         +385 (0)35 217 090 mob:     +385 (0)99 22 66 561 e-mail:  dejan.vuksanovic@ra-sb.hr Anita Vačić, mag.oec. stručni suradnik tel:         +385 (0)35...

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda

Zbog rastućih potreba kvalitetne pripreme projekata za kandidiranje prema državnom proračunu te prema fondovima Europske unije, Grad Slavonski Brod je osnovao svoju Razvojnu agenciju. MISIJA Naša misija je osig...

Skip to content