Novosti

Natječaji

Poziv za iskaz interesa za Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2013. godini za  PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2013. godini, nastavlja i kroz godišnji Program poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, na svrhovito korištenje sredstava, ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim, obrazovnim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za realizaciju projekata u 2013. godini usklađene sa ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske.

Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su  većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je MRRFEU započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: provedba projekta započinje potpisivanjem ugovora o sufinanciranju, a završetak svih aktivnosti na provedbi, sa završnom ispostavljenom situacijom prema Ministarstvu treba biti do 30. studenoga 2013. godine. Svi radovi trebaju biti završeni i plaćeni u 2013. godini.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: nositelj projekta je obvezan osigurati sufinanciranje u minimalnom iznosu, ovisno o skupini u koju je razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti  i to : 10% po projektu za nositelje iz 1. skupine, 15% za nositelje iz 2. skupine i 20% za nositelje iz 3. skupine.
Obzirom na broj zaprimljenih zahtjeva Ministarstvo  prilikom odabira projekata može dati prednost projektima sa većim iznosom sufinanciranja podnositelja zahtjeva, uz ispunjenje uvjeta prihvatljivog trajanja projekta.

Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2013. godini za „Program održivog razvoja lokalne zajednice“, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 1
10000 Zagreb

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva  je 15. veljače  2013. godine.

Skip to content