Novosti

Novosti

Poziv za javnu raspravu o novom EU Aktu za malo gospodarstvo

Europska komisija objavila je poziv za javnu raspravu o novom EU Aktu za malo gospodarstvo (Small Business Act for Europe). EU Akt o malom gospodarstvu (SBA) vodeća je inicijativa politike EU-a kojom se podupiru mala i srednja poduzeća. Sastoji se od skupa mjera politika organiziranih oko deset načela, od „poduzetništva” i „pristupačne javne uprave” do „izlaska na međunarodno tržište”. Njegovim usvajanjem  2008. godine prepoznata je centralna uloga MSP-a u europskom gospodarstvu te potreba kreiranja sveobuhvatnog okvira za razvoj politika malog gospodarstva u EU i svim njenim zemljama članicama.

 

„Što europska mala i srednja poduzeća očekuju od buduće EU politike?“ ključno je pitanje na koje Europska komisija želi dobiti odgovor kroz ovu javnu raspravu. Od svog uvođenja SBA se pokazao vrlo dobrim alatom za razvoj politika malog gospodarstva. Izgrađivan prvenstveno na razmjeni najboljih praksi poticao je zemlje članice da prihvate najbolja rješenja, bez obzira iz koje zemlje potiču,  te da i same predlože dobre ideje. U kombinaciji s inicijativama vezano za „pametnu regulativu“ SBA je također pomogao europskim malim i srednjim poduzećima da se uspješnije bore s ekonomskom krizom. Kako bi se interesi i potrebe malih i srednjih poduzeća još  bolje identificirali u ranoj fazi i kako bi se u konačnici MSP-ima pomoglo u rješavanju problema koji otežavaju njihov razvoj, EK želi još više unaprijediti EU Akt o malom gospodarstvu i postići da su EU i nacionalne politike još više „MSP-friendly“. Cilj ove javne rasprave je sakupiti komentare, ideje  i prijedloge svih zainteresiranih strana uključujući poduzetnike, poduzetničke potporne institucije, poslovne organizacije i sve ostale dionike koji sudjeluju u procesu razvoja politika za malo gospodarstvo. Ministarstvo poduzetništva i obrta, kao institucija koja je u našoj zemlji nositelj koordinacije svih aktivnosti vezano za EU Akt o malom gospodarstvu, poziva poduzetnike i sve druge dionike  da ispunjavanjem ovog Upitnika daju svoj doprinos.

 

Upitniku možete pristupiti na:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014
Javna rasprava otvorena je do 15. prosinca 2014.

minpo.hr
Skip to content