Opis projekta

Ulogu posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja obavljat će Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja Grada Slavonskog Broda (ITU UO) zadužen za:

  • suradnju s Koordinacijskim tijelom, upravljačkim i posredničkim tijelima,
  • sudjelovanje na koordinacijskim sastancima koje organizira upravljačko tijelo za OPKK,
  • sudjelovanje na koordinacijskim sastancima na razini operativnih programa koje sazivaju UT za OKK i UT za OPULJP,
  • podnošenje povremenih izvještaja o provedbi ITU mehanizma ,
  • doprinos izradi uputa za strateške projekte i/ili poziva na dostavu projektnih prijedloga,
  • osiguravanje odvajanja funkcija između ITU PT i ostalih ureda i odjela Grada Slavonskog Broda odgovornih za pripremu, podnošenje i provedbu projekata, u svrhu sprečavanja potencijalnog sukoba interesa,
  • čuvanje dokumentacije i sl.

Troškovi koji će se financirati u okviru ovog projekta tehničke pomoći odnose se na djelatnike Grada Slavonskog Broda, zaposlene u UO ITU na radnim mjestima za provedbu funkcija i aktivnosti iz članka 9.a, stavka 5. i 6. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Planiranje aktivnosti ITU PT-a pridonijeti će ostvarenju ciljeva kroz jačanje kapaciteta djelatnika ITU OU putem edukacija.

Aktivnosti Projekta ne bi se mogle u cijelosti provesti bez očekivane potpore u realizaciji.

Projekt „Grad Slavonski Brod – tehnička pomoć ITU PT“ osigurava bespovratna sredstva za sufinanciranje troškova ljudskih resursa i jačanje njihovih kapaciteta u cilju učinkovite implementacije ITU mehanizma u Urbanom području Slavonski Brod do 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 6.799.046,13 kuna
Iznos EU potpore: 5.779.189,21 kuna

Ciljevi projekta

Cilj projekta j zaposliti i sufinancirati djelatnike PT ITU-a kako bi se osigurala učinkovita provedba ITU mehanizma u Urbanom području Slavonski Brod.

Razdoblje provedbe projekta

01. lipnja 2016. godine do 31. prosinca 2023. godine