Opis projekta

Projekt uključuje rekonstrukciju i zahvat je na pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru Tvrđavi Brod koja je kulturno dobro od nacionalnog značenja upisana u Registar, Listu kulturnih dobara od nacionalnog značenja pod rednim brojem N-42, a nalazi se unutar prostora Kulturno-povijesne cjeline Grada Slavonskog Broda upisane na listu registriranih kulturnih dobara registra RH pod brojem Z-1065 i registriranog arheološkog nalazišta unutar gradskog područja Slavonskog Broda, upisanog na listu registriranih kulturnih dobara registra RH pod brojem Z-4953. NKP (neto korisna površina) građevine koja se uređuje iznosi 2,429,65 m² vanjskog i unutarnjeg prostora: Prizemlje 992, 00 m², Kat 1.058,80 m² i Ravni krov – grudobran (1.515,40 x 0,25) 378,85 m². Projekt revitalizira materijalnu baštinu od nacionalnog značaja i oživljava je na inovativan i suvremen način, stvarajući javni prostor i kulturne proizvode koji svojim sadržajima postaju važan dio turističke ponude Grada Slavonski Brod, ali i važan element u urbanizaciji i kulturnom razvoju gradskog lokaliteta, kao prostora svakodnevnog života lokalne zajednice. Multifunkcionalnost i inovativni pristup revitalizaciji materijalne baštine polazište su projekta, imajući na umu da u kontinentalnoj Hrvatskoj turizam nije dominantna ekonomska djelatnost, a kulturni gradski turizam tek se treba razviti.

Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Ukupna vrijednost projekta: 27.372.625,00 kn
Iznos sufinanciranja EU:23.266.731,25 kn

Ciljevi projekta

Obnoviti sjeverni dio zapadnog kavalira Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu kao brownfield područja u prostor „Kuća Tambure – Slavonska notna bajka“ korisne površine 2.429,65 m2 kao preduvjet njegove namjene u centar posvećen tamburi kao novoj kulturno-turističkoj atrakciji koja ima za cilj stvarati inovativne kulturno-umjetničke, edukativne i druge sadržaje

Razdoblje provedbe projekta

26.09.2018. – 26.09.2020.

Rezultati projekta

Obnovljeno 2.429,65 m2 korisne površine sjevernog dijela zapadnog kavalira Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu i stvoren preduvjet njegove namjene u prostor „Kuća Tambure – Slavonska notna bajka“