Novosti

Novosti

Vizija grada Slavonskog Broda

Kao što već znate Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom krenula u izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda. Da bi taj Strateški plan bio relevantan nadamo se i Vašem doprinosu i angažmanu budući da je samo ona strategija korisna i upotrebljiva koja je izrađena uz pomoć i doprinos svih sektora i žitelja grada Slavonskog Broda.

Strategija definira željeno buduće društveno i gospodarsko stanje Grada te programske aktivnosti kojima se dolazi do tog stanja. Iz ideje o željenom budućem stanju, tj. iz vizije, proizlaze dugoročni ciljevi, strateški prioriteti i mjere. Definirane aktivnosti predstavljaju etape prema ostvarenju viših ciljeva.

Odrednice izrade Strateškog plana grada Slavonskog Broda su kako slijedi:

1. Strateški plan se temelji na zajednici, što znači da je on rezultat interesa najšire javnosti. Radna skupina stoga obuhvaća predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog života Grada.

2. Strateški plan cilja na održivi gospodarski razvoj kroz optimalno korištenje raspoloživih resursa što ljudskih, što vremenskih i financijskih. Srž Strateškog plana obuhvaća namjeru da svim dionicima bude na korist a nikome na štetu!

3. Zadatak Strateškog plana je da na bazi znanja i iskustava svih dionika prepozna slabosti i prijetnje održivom razvoju grada te da osmisli načine i tehnike kako savladati izazove razvoja i kako na najučinkovitiji način iskoristiti potencijale grada.

Krajnji cilj je da Strateški plan bude rezultat lokalnog znanja, iskustva, ali i motivacije. Želja nam je da svi dionici preuzmu odgovornost za obveze koje su sami definirali i tako postave visoke zahtjeve i izazove za buduće djelovanje.

Od iznimne je važnosti da zajedno osmislimo viziju koja će biti mjerilo za sve buduće pothvate i aktivnosti.

Stoga Vas molimo, da nam u nekoliko rečenica pojasnite
KAKVA JE VAŠA VIZIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 10 GODINA?

Vašu viziju Grada nam dostavite najkasnije do 29. listopada putem faksa na broj 035/217 082 ili na e-mail info@ra-sb.hr.

Skip to content