Novosti

Novosti

Završna radionica Strategije gospodarskog razvoja Grada Slavonskog Broda

Nakon nešto više od 10 mjeseci rada završen je proces izrade Strategije gospodarskog razvoja Grada Slavonskog Broda te je ista danas prezentirana članovima Radne skupine.

Strategija je nastala kao rezultat analize stanja gospodarstva, stanovništva, društvenih djelatnosti, infrastrukture te institucija uključenih u upravljanje razvojem grada. Izrađena je za razdoblje do 2020. godine, s naglaskom na razdoblje do 2013. godine i očekivani ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda obnaša funkciju krovnog planskog dokumenta te predstavlja usuglašene stavove svih dionika oko gradskih razvojnih potreba i prioriteta te razvojne izazove koje Grad dijeli s ostalim gradovima u susjedstvu, sa županijom i širom regijom.

Glavne zadaće Strategije su jačanje poduzetništva temeljenog na znanju i tradiciji, jačanje sustava obrazovanja u funkciji razvoja gospodarstva, te razvoj temeljen na zaštiti okoliša kao preduvjetu boljeg života i potreba građana. Strategija je namijenjena da funkcionira kao alat za privlačenje ulagača, korištenje nacionalnih i lokalnih resursa, privatnih i javnih investicija i fondova Europske unije.

Radna verzija Strategije

Skip to content