Novosti

Novosti

Vrste natječajne dokumentacije

Faze 1., 2. i 3. odnose se na pripremu projekta kao i samu prijavu na pojedine natječaje, a projekte možete pripremiti prema slijedećoj natječajnoj dokumentaciji:

1. Upute za ponuditelje (Guidelines for applicants)

2. Format za ponudu (Application form)

3. Tablica za proračun (Budget)

4. Logička matrica (Log frame)

5. Opći i posebni uvjeti ugovora

6. Aneksi (procedure, podugovaranje, žiro-račun, predlošci izvještaja, zahtjev za plaćanjem..)

Napominjemo da je nabrojena dokumentacija specifična za dodjelu darovnica (grants).

Uputa za prijavitelje je uputa od strane tijela koje je organiziralo natječaj za sve one koji će se na natječaj prijaviti. Potrebno ju je pažljivo pročitati jer između ostalog sadrži ciljeve i prioritete koji se programom žele ostvariti, definira tko sve ima pravo prijaviti se na natječaj, koje su akcije i troškovi prihvatljivi unutar programa te daje upute kako ispuniti format za ponudu.

Format za ponudu ispunjava se prema uputama navedenim u samom obrascu. Prije popunjavanja formata za ponudu potrebno je pažljivo pročitati Upute za prijavitelje.

Što je logička matrica?

Logička matrica je metoda planiranja koja na sistematičan način daje odgovore na pitanja:

Zašto se provodi projekt?

Što će projekt ostvariti?

Kako će to projekt ostvariti?

Koji su vanjski čimbenici bitni za uspjeh projekta?

Gdje treba naći informacije značajne za projekt?

Koji su resursi potrebni?

Koliki su troškovi projekta?

Pristup logičke matrice koristan je alat za planiranje, analizu i provedbu projekta jer postavlja subjektivne odnose između različitih ciljeva, kontrolira ostvarenje ciljeva te razmatra eventualne rizike koji mogu utjecati na uspješnost projekta.

Pristup logičke matrice naglašava odnose između:

  • Ciljevi-Problemi
  • Rezultati – Ciljevi
  • Aktivnosti – Rezultati
  • Resursi – Aktivnost
  • Troškovi – Resursi
Skip to content